Никой съдия не иска да гледа делото срещу Даниел Хъл, погнат за блудство 14 деца

0

Никой съдия не иска да гледа делото срещу Даниел Хъл, погнат за блудство 14 деца. Отводите следват един след друг и това накара Национална мрежа за децата (НМД) да иска среща с Министерството на правосъдието и с Висшия съдебен съвет във връзка с поредния отвод на съдия по делото срещу британския пастор, който е обвинен в сексуално насилие и злоупотреба с 14 деца от квартал  „Надежда“ в Сливен, съобщават от мрежата.

Според тях, постоянните отводи на съдии е отказ от достъп до правосъдие в нарушение на правата на децата, жертви на системно блудство, ведно с опасност от нови посегателства.

С особена тревога НМД за пореден път обръща внимание, че в продължение на цяла година всички съдии по наказателно право от Районен съд – Сливен се отведоха по НОХД № 487 / 2023 г., като в т.ч. на 20 март 2024 г., съдия Никола Маринов направи отвод без наличието на всякакъв основателен довод, твърдят от НМД.

След това делото бе разпределено на съдия от гражданската колегия на съда, като вчера, 11 юни 2024 г., след поредните пропилени месеци на празна висящност на производството, в хода на поредно разпоредително заседание, съдията по граждански дела, разглеждащ делото, също направи отвод.

Непрестанните отводи по делото срещу Даниел Хъл създават оправдан риск от прекратяване на процеса, повторна виктимизация на децата жертви, продължаване на посегателствата срещу деца в кв. Надежда, загуба на доверие в системите на правосъдие и закрила, както и в правовата държава. Затова НМД изисква спешна среща, бързи действия и писмен отговор дали е извършена проверка за валидни основания за отводите на съдиите, какви действия са предприети, ако става дума за немотивиран отвод и как ще се осигури продължаването на наказателното производство от тук нататък.

Национална мрежа за децата, Мрежата за правна помощ на НМД и Фондация „За Надежда“ – град Сливен искат от Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет насрочването на среща, на която случаят да бъде обсъден и да бъдат поети ангажименти от институциите, с които да се гарантират процесуалните права на 14-те деца жертви.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.