И финансовата инспекция уличи АПИ в нарушения за тол системата

0

Половин година след като Сметната палата излезе с одит, в който посочи серия пороци в договори за тол системата, сега и Агенцията „Държавна финансова инспекция“ установи нарушения. Конкретният проверяван от нея договор е на стойност 141 млн. лв. с ДДС за „Проактивен мониторинг, експлоатационна поддръжка на взаимодействието между програмните и апаратните ресурси и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима маса до 3.5.т. (Електронна винетка)“.

Той е възложен на 23.12.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ пряко, без състезателна процедура, на консорциум „Капш Трафик Солюшънс“. Същото обединение между фирмите „Капш Телематик Технолоджис България“ ЕАД, „Капш Телематик Сървисиз“ – Полша, „Капш Трафикком“ – ИТАЛИЯ и „Капш Трафикком Транспортейшън“ – Испания, преди това изпълни договор от януари 2018 г. за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на тол таксите в България срещу сумата от почти 180 млн. лв. с ДДС.

Допълнителният договор с „Капш“ даже бил подписан въпреки становището на Агенцията за обществени поръчки, че с оглед посочените неизяснени аспекти за законосъобразното прилагане на избраното правно основание възложителят следва да разполага с допълнителни аргументи и доказателства. Такива впоследствие били представени пред одиторите от Сметната палата, но и те не ги счели за основателни. 

АДФИ в своя доклад за проверките, извършени в четвъртото тримесечие от миналата година, сочи, че начисленият нетен приход от такси общо (електронни винетки, тол такси и компесаторни такси) за 2019 г. е 399 287 370 лв., за 2020 г. – 384 148 408 лв., и за 2021 г. – 453 483 742 лева. Тоест, общо 1,237 млрд. лева приходи.

Общият размер на разходите за 2019 г. е 77 924 503 лв., за 2020 г. -105 730 482 лв., за 2021 г. – 90 849 771 лв. Тоест, размерът им е 196,6 млн. лв.  

Констатирано е, че част от периода на гаранционна поддръжка на софтуер и оборудване по договора за изграждане (по първия договор от 2018 г. – б. а. ) съвпада с периода на изпълнение на договора за експлоатационна поддръжка – от 23.12.2020 г. до 15.11.2021 г. (по втория договор – б. а.)

Освен това имало нерешени проблеми или инциденти, открити през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., които се отнасят за гаранционната поддръжка по първия договор, приключила на 15.11.2021 г., а за част от него – на 11.02.2022 година.

Констатирани били забележки, недостатъци, липси, некоректно посочена информация в месечните доклади на изпълнителя, като те сочат за пропуски и неточности в изпълнението на дейностите по проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка.

От страна на ръководството на Националното тол управление и АПИ не били предприети действия за спазване на клаузите на договора по приемане на изпълнението и изплащането на дължимите суми. Това, според доклада, от една страна води до правна невъзможност за предявяване на претенции спрямо изпълнителя, а от друга страна – до предявяване на неустойки в големи размери от него.

Само за първите 8 месеца от договора натрупаната неустойка от закъснения в плащането е 269 583 лв.

В сключения договор за поддръжка били заложени клаузи, които не защитават интересите на възложителя, а изпълнителят е поставен в по-благоприятно положение.

Определени били 10 дни за проверка на изпълнението и приемането на дейностите, а практиката за 15-те предишни месеци показва, че АПИ не е била в състояние да извърши приемането и плащането на дължимите суми в рамките на 10 календарни дни.  Всъщност точно така били натрупани тези близо 270 хиляди лева неустойки.

За изпълнителя била предвидена „преходна фаза“ за всички проблеми при неспазено ниво на обслужване от 4 месеца, през които не могат да му се налагат глоби за неспазване на нивото на обслужване и на ключовите показатели за ефективност.

В полза на изпълнителя бил и предвиденият „толеранс“ – ограничение за нарушенията на времето за разрешаване на проблеми, за които не се налагат глоби.

През периода от 23.12.2020 г. до 14.11.2021 г, през който оборудването и софтуерът на електронната система било в гаранционна поддръжка, заплащаните от АПИ месечни суми по договора към същата фирма са еднакви с тези за периода след 15.11.2021 г.

Не съществува конкретно записан текст, че в периода от 23.12.2020 г. до 14.11.2021 г., софтуерът е бил в гаранционна поддръжка по договора от 2018 г.

За голяма част от дейностите не са предвидени срокове за реакция и за разрешаване на проблемите, като по този начин е допуснато те да се извършват в рамките на месеци или дори за повече от 1 година.

В доклада е вписано, че не са съставени актове за установяване на административни нарушения, но са взети последващи мерки по Закона за държавната финансова инспекция. Тоест, даден е на прокуратурата.

Източник: Actualno.com

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.