Нов шамар за Божков: ВАС потвърди отнемането на лицензите на „Еврофутбол“ и „Национална лотария“

0

Двете дружества не са предприели действия за погасяване или обезпечаване на установените от НАП просрочени публични вземания

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди отнемането на четири лиценза на „Еврофутбол“ и „Национална лотария“, съобщи 24 ЧАСА.

Става въпрос за лицензите на „Еврофутбол“ за спортни състезания, коне и кучета – НАЗЕМНО, както и за спортни състезания, коне и кучета – ОНЛАЙН. На „Национална лотария“ окончателно са отнети лицензите за спортни състезания, коне и кучета – ОНЛАЙН, както и за организиране игри в игрално казино – ОНЛАЙН.

Върховните магистрати отменят като неправилни решения на Административен съд София – град. Съдебните състави на ВАС приемат, че в определените от Държавната комисия по хазарта срокове двете дружества не са предприели действия за погасяване или обезпечаване на установените от НАП просрочени публични вземания – за „Еврофутбол“ в размер на общо 328 882 670,98 лева (главница – 261 164 891,87 лева и лихва – 69 304 242,84 лева) и за „Национална лотария“ – по два акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност 14 945 470,83 лв. главница и 4 015 495,73 лв. лихва.

Съгласно разпоредби на Закона за хазарта (чл. 85, ал. 1, т. 1), Комисията прилага с мотивирана заповед ПАМ – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност, когато са налице просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите, както и процесните случаи. Когато е налице проявена от лицензианта пасивност, компетентният орган разполага с правомощието да постанови ПАМ – окончателно отнемане на притежавания лиценз (чл. 86, ал. 1, т. 7 ЗХ).

От доказателствата по делата по безсрочен начин е установено, че ДКХ е приложила принудителни административни мерки – временно отнемане на лиценза за срок от три месеца, като е разпоредено в същия срок да се предприемат действия по преустановяването на допуснатите нарушения, т.е. за погасяване или обезпечаване на просрочените публични вземания към ДКХ. Това обаче не е сторено в законоустановения срок. Съгласно закона наличието на висящи съдебни производства по оспорване на основанието и размера на задълженията, не спира предварителното изпълнение на решенията на ДКХ за налагане на принудителна административна мярка – окончателно отнемане на притежаваните лицензи. Неизпълнението на изискването за погасяване или обезпечаване на задълженията е и основание за временно отнемане на лицензите на дружествата (по смисъла на чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта), пише Zashtoto.

Източник: „24 часа“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.