Очаквано: Съдът на ЕС осъди България за качеството на атмосферния въздух

0

Съдът на ЕС (СЕС) реши, че България не е изпълнила задълженията си по директива на ЕС за качеството на атмосферния въздухРешението е по дело C-730/19, заведено от Европейската комисия.

В него се посочва, че страната ни не е гарантирала в югоизточната част да не се превишават системно почасовата и дневна пределно допустима норма на серен диоксид от 2007 г. до 2018 г. включително. България не е приела, считано от 11 юни 2010 г., подходящи мерки, за да гарантира спазването на пределно допустимите стойности за серен диоксид в тази зона.

Какво счита съдът? Първо – страната ни не е гарантирала в югоизточната част на страната да не се превишават систематично и постоянно от 2007 г. до 2018 г. почасовата пределно допустима стойност за серен диоксид и дневната пределно допустима стойност за този замърсител (с изключение на 2010 г. и 2012 г.). Второ – не е приела, считано от 11 юни 2010 г., подходящи мерки, за да гарантира спазването на пределно допустимите стойности за серен диоксид в Югоизточна България. И по-специално не е гарантирала, че плановете за качеството на въздуха предвиждат подходящи мерки, така че периодът на превишаване на тези пределно допустими стойности да бъде възможно най-кратък.

В съобщение от Европейския съд разясняват евентуалните последствия от днешното му решение: „Националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на Съда. Ако въпреки решението на Съда, България не коригира ситуацията, Комисията може отново да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Когато въпросът бъде отнесен за втори път до Съда, Комисията предлага да наложат финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания“.

Глобата за държавата-нарушителка се изчислява, като се вземат предвид серия от фактори – значимостта на нарушените правила и последиците от нарушението за общите и частните интереси; периодът, през който правото на ЕС не е прилагано; способността на страната да заплати, като се гарантира, че санкциите имат възпиращ ефект.

Според екоминистъра Борислав Сандов, вместо глоба, може да има по-тежко последствие за България – отказ от дерогация по-стари ТЕЦ-ове да работят извън екоправилата на ЕС за вредните емисии. Конкретен пример, който може да се извади заради делото, е ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград – екоминистърът заговори дори за измама в измерването на серен диоксид там.

Припомняме, че на 1 юли миналата година служебното правителство одобри позицията на България по дело пред Съда на ЕС за налагане на санкции заради неизпълнение на задълженията ни за качеството на атмосферния въздух.

Страната ни е предоставила информация, че е взела мерки и се е съобразила с решение на Съда на ЕС от 2017 г. (делото за фините прахови частици, което припомняме по-долу, бел.ред.), както и по задълженията й съгласно европейското законодателство по отношение на агломерациите София, Пловдив, Северна, Югозападна и Югоизточна. В позицията се казва, че е налице устойчива и трайна тенденция за постоянно намаляване на броя на превишенията на средноденонощната норма на фини прахови частици (ФПЧ10), както и постигането й на територията на повече общини. За средногодишната норма на ФПЧ10 са изложени данни, които доказват спазването й за 2020 г. в агломерациите София, Северна, Югозападна и Югоизточна.

Същественото подобряване на качеството на въздуха през последните години по показател ФПЧ10 във всички зони и агломерации в страната доказва, че България прилага ефективни мерки, така че периодът на превишаването на пределно допустимите стойности да бъде възможно най-кратък, се казва още в позицията.

В рамките на съдебното производство България отправи молба към Съда да отхвърли предявения иск като недопустим, съответно неоснователен, както и да бъде отхвърлено искането на ЕК за налагане на санкции.

Припомняме още, че делото беше заведено от ЕК в началото на декември 2020 година. Става дума за систематично превишаване на пределните норми на серен диоксид от 2007 г. насам в |гоизточна България. Там се намират четирите най-големи топлоелектрически централи – ТЕЦ „Марица Изток” 1-3 и ТЕЦ „Брикел”.

Решението за подаване на съдебен иск се основава на данни, предоставени от българското правителство, „които показват трайно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности на серен диоксид в югоизточната част на страната, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи”, съобщи тогава в Брюксел комисарят за екологията, морските въпроси и рибарството Кармену Вела. Количествата серен диоксид в атмосферния въздух в региона нарушават европейските стандарти за пределно допустимите стойности по европейската директива за качеството на въздуха и за по-чист въздух в Европа. Неспазването на стандарта продължава от 1 януари 2007 г. – датата на влизане на България в ЕС.

Заведеното дело е второ по Директивата за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух в Европа от 2005 г. Съдът на ЕС вече осъди България за превишаване на нормите за фини прахови частици. През април 2017 г. европейските магистрати намериха, че правителството не взема достатъчно мерки, за да гарантира спазването на нормите за прахови частици от 2007 г. насам в София, Пловдив, Варна, както и в Северна, Ююгозападна и и Югоизточна България. Тогава правителството беше осъдено само да плати съдебните разноски, а Европейската комисия реше да изчака обещанията за уреждане на проблема да дадат ефект, преди да реши дали да поиска налагане на глоби за нарушенията.

Източник: Actualno.com

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.