Затворник иска от държавата 30 хил. лева, нямал сапун

0

30 000 лева обезщетение поиска лишен от свобода в Бобовдолския затвор заради невъзможност да поддържа лична хигиена, тъй като в затворническата лавка липсвали сапун и перилни препарати. Претенциите за неимуществени вреди са отправени към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. В исковата си молба затворникът твърди, че е нарушено и правото му на баня по график.

Събрани са гласни доказателства. Затворници посочват, че през лятото на 2021 г. в лавката не е имало сапун и прах за пране. Къпането в банята не можело да се осъществява по график, тъй като водата се пускала за много кратко време – около 15-20 минути. Който успее да се изкъпе – добре, другите не се компенсират.

Друг свидетел заявява, че за периода 2014- 2018 г. е имало много случаи, когато не е имало топла вода за къпане и вода за пиене. Провеждали са се групови съвети, на които проблемът е обясняван с аварии.

Действително от показанията на свидетелите се установява, че в определени случаи поради аварии или ниско налягане на водата в определения график лишените от свобода не са упражнявали правото си на къпане, но са били компенсирани в други дни. Случаи на неупражняване на правото на баня от страна на ищеца не са доказани по делото с годни доказателства. Единственият конкретен случай е от 21.10.202 1г., при който обаче къпането е осигурено в по-късен час от определения в обект №39, като мероприятието е протекло нормално.

Установените факти по създаването на условия за къпане на ищеца и реалното упражняване на това право сочат спазване правото на лишените от свобода, включително и на ищеца, за достъп до баня в степен на осигуряване на минималните им права в този аспект, без накърняване на човешкото достойнство и надхвърлящи неизбежното страдание.

Освен това съдът приема, че дейността по осигуряване на стоки в лавките към затвора не се осъществява от служители на ответника ГД „ИН“ – София, а от предприятие, сключило договор за доставка от евентуално претърпени вреди от липсата на перилни и почистващи препарати за поддържане на лична хигиена от ищеца, са предявили срещу друг ответник. ГД „ИН“ – София се явява ненадлежен такъв, доколкото не е пасивно легитимиран да отговаря за тези вреди, поради което искът срещу него следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Така състав на Административен съд – Кюстендил под председателството на съдия Николета Карамфилова отхвърли като неоснователни предявените искове за заплащане на сумата от 30 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в периода 21.10.2016 г. до 21.10.2021 г., настъпили в резултат на лишаване от баня по график – нарушение на чл. 3 от ЗИНЗС и чл. 2 за заплащане на сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в периода 21.05.2021 г. до 21.10.2021 г., настъпили в резултат на невъзможност за поддържане на лична хигиена поради липса в затворническата лафка на сапун и перилни препарати – нарушение на чл. 3 от ЗИНЗС.

Решението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Кюстендилския административен съд в 14-дневен срок.

Източник: Fakti.bg

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.