Съдът потвърди рекордните 3.8 млн. лв. глоби за EVN

0

Върховният административен съд потвърди окончателно рекордните глоби за злоупотреба с господстващо положение, наложени от КЗК на „Електроразпределение Юг“ и „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД. Двете дружества ще трябва да платят санкции в размер от по 1,9 млн. лв. заради прилагането на недопустими практики, ограничили конкуренцията при либерализацията на пазара на електроенергия за клиенти в мрежата нна ниско и средно напрежение. Това са огромни за практиката на КЗК глоби, като окончателното произнасяне на съда въздава справедливост за нарушения, извършвани в далечните 2012-2013 г.

КЗК наложи рекордните санкции в края на 2017 г., след като установи, че подадената от фирма „Енерджи МТ“ жалба срещу фирмите под контрола на австрийската ЕВН АГ е основателна. Търговецът на ток „Енерджи МТ“ се оплака, че дружествата създават пречки пред конкуренцията и не пускат клиентите си да купуват електроенергия от други доставчици. Разследването на КЗК потвърди тези твърдения. КЗК установи, че в периода от 2010 до 2015 г., когато е текла либерализацията в този сегмент от пазара на електроенергия, фирмите в групата са координирали действията си и са участвали в обща стратегия, целяща да запази позициите на търговеца в групата – ЕВН ТСЕЕ.

За да не загубят клиенти в процеса на либерализация, трите дружества – снабдително, разпределително и търговец, са обменяли помежду си информация относно намерението на дадени клиенти да преминат към доставки по свободно договорени цени. За прехвърлянето към свободен пазар клиентите е следвало да подават искане за издаване на изрични удостоверения за достъп и липса на задължения до електроразпределителното и електрооснабдителното дружество. Търговецът в групата на ЕВН е разполагал преимуществено с тази информация, както и с данните относно почасовото потребление на клиента (т.нар. товарови профили), които са много важни за изготвянето на оферта, която е изгодна за клиента и за търговеца, изтъква в решението си ВАС. Тези данни са представяни на търговеца в групата при ред, различен от този за другите търговци – без заплащане на цена и в много кратки срокове – обикновено в същия ден. На базата на получаваната преимуществено информация за общото потребление на клиентите, обектите, кредитната им култура търговецът в групата ЕВН ТСЕЕ е съставил и списък на топ 20 клиенти с голямо потребление, които следва да се привлекат на всяка цена.

Създадени са и други бариери пред излизането на малки потребители на свободния пазар. Те са получавали откази на удостоверения за достъп заради липсата на средство за измерване на потреблението. Електоразпределителното дружество е предлагало възможност за монтиране на такива уреди, но срещу 170 лв. такса. В същото време фирмата е била длъжна в такива ситуации да изготви стандартизирани профили за почасово потребление.

Съдът е отхвърлил доводите на двете дружества, че антимонополният орган не е определил правилно засегнатия от действията им пазар, както и твърденията, че разменяната между тях и търговеца информация е несъществена. ВАС не счита и че наложените санкции са прекомерни като размер. Правилно КЗК е преценила, че нарушенията не са особено тежки и е наложила глоба до 8 % от стойността на продажбите вместо 10% от общия оборот за предходната година.

Източник: „СЕГА“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.