Къде са НАП и прокуратурата? Вижте как Красимир Дачев открадна 100 МИЛИОНА долара (СХЕМАТА на грабежа „Свилоза“)

11

Продължават разкритията за престъпленията на посочения за милионер от мафията Красимир Дачев. „Бизнесменът“, който днес шета по телевизиите с „компетентно” мнение за дневния ред на обществото, е забъркан в колосален грабеж на емблемата на соц индустрията, основана през 70-те години на миналия век – „Свилоза”, показа наше разследване, основано на факти и документи, от които е време да се поинтересуват както прокуратурата, така и данъчните експерти в НАП.

Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА.

ИСТОРИЯТА

Заводът е построен през 1971 г. с цел производството на вискозна целулоза. През 1987 г. заводът се реконструира и започва да произвежда целулоза за хартия. От 1997 г. до 2002 г. се приватизира. Стратегията на новото ръководство от 1999 г. е да се прекратят всички нерентабилни производства и да се съсредоточат усилия и инвестиции в развитието на производството на избелена сулфатна целулоза.

„Свилоза” е разположен на площ от 172 хектара на 3,5 км. северозападно от Свищов. На север граничи с река Дунав – естествен източник на производствени води. Фирмата разполага със собствено пристанище на река Дунав, което позволява ефективно изпълнение на транспортни и спедиторски операции със суровини и крайни продукти.

Компанията разполага и със собствена ж.п. мрежа и гара с необходимото оборудване за осъществяване на товаро-разтоварни работи, както и директни връзки чрез пътен и ж.п.транспорт с индустриалните центрове на страната, а също и със страните от Близкия и Средния Изток и Европа.

Между другото, налични са всички предпоставки за дива търговия с дървесина – законно или незаконно придобита.

Този вид контрабанда нанася щети за около 100 милиона на година. И пак между другото – кой е най-големият собственик на гори извън държавата? Въпрос за 100 лева – Красимир Дачев. Правите ли връзката?

Как започва колосалната далавера, която днес изплаща яхтите и имотите на ДС креатурата Дачев:

Противозаконното отнемане на акциите от капитала на „Свилоза“ започва през 2008 г. от мажоритарния акционер „А.Р.У.С Лтд.“ и е организирано от Красимир Банчев Дачев, миноритарен акционер в… „А.Р.У.С Лтд.“ чрез негово поставено лице – служителката в „Свилоза“ Мария Братанова, сочат документите, с които Narod.bg разполага.

СХЕМАТА

Към 8 април 2008 г. „А.Р.У.С Лтд.“ Делауер, САЩ, притежава 80% от регистрирания капитал на „Свилоза“ АД. Акциите на дружеството се търгуват на фондовата борса и към тази дата пазарната (борсова) стойност на тези 80% е 100 млн. щ.д.

Акционери в „А.Р.У.С Лтд.“ са Бони Бонев с 55% (45% лично и 10% чрез двама швейцарски граждани), и Красимир Дачев с 45%. Всички акции са заложени в полза на Европейската банка за възстановяване (ЕБВР) и развитие и Нордик Инвестмънт Банк като обезпечение на договори за кредит на Свилоза. Прехвърлянето на акциите без предварителното съгласие на банките е забранено и е основание за обявяване на кредитите за предсрочно изискуеми.

На 08.04.2008 г. „А.Р.У.С Лтд.“ чрез пълномощника Мария Алфонсиева Братанова (която по това време е служител на сенчестия милионер Красимир Дачев в „Свилоза“) прехвърля без знанието и съгласието на принципала си, както и тайно от двете банки  кредитори, в чиято полза акциите са заложени, всички притежавани от „А.Р.У.С Лтд.“ акции от капитала на „Свилоза“ (80% от регистрирания капитал), на българското дружество „А.Р.У.С“ АД, което е собственост 100% на Красимир Дачев.

Фирмата е учредена от милиционерския син в края на 2007 г. тайно от неговите партньори в „А.Р.У.С Лтд.“, докато текат преговори с ЕБВР за закупуване на 10% от същите тези акции. По същото време е подписан и договорът за прехвърляне на акциите, регистриран на 08.04.2008 г.

Пълномощното, с което Мария Братанова прехвърля акциите, е издадено със съзнанието у издателя Каролин Гишу, че е за да послужи именно за сделката с ЕБВР. Ученикът на Стария Фатик – Красимир Дачев, обаче злоупотребява с него и го използва за въпросната сделка в своя полза и във вреда на „А.Р.У.С Лтд.“, съответно на мажоритарния акционер Бони Бонев.

Акциите на стойност 100 млн. щатски долара според индекса на БФБ, където „Свилоза“ се е търгувала в този момент, са прехвърлени в личното дружество на Красимир Дачев дружество за цена от 1 ст. за акция, общо за 253 976.74 лв., които незабавно след превеждането им са изтеглени от сметките на дружеството от Мария Братанова и следите им се губят.

Самата Мария Братанова в личен разговор през 2008 г. заявява, че е направила всичко по указания от Красимир Дачев и е дала обратно на него и сумата от 253 976.74 лв. Това тя потвърждава и при разпита й по гражданско дело. 5238/2020 г. по описа на СГС.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КРАДЛИВАТА СХЕМА

Основният акционер в „А.Р.У.С Лтд.“ чрез дружеството губи актив на стойност 55 млн. щ.д. като пряка щета.

Контролираното от Бони Бонев дружество „А.Р.У.С Лтд.“ губи правата си на акционер в „Свилоза“ и всички потенциални бъдещи ползи от акционерното си участие в компанията.

Тези щети са за сметка на огледалното обогатяване на организиралия схемата Красимир Дачев, който получава актив на стойност 100 млн. щ.д.. за 0.00 лв. и става мажоритарен акционер в „Свилоза“ с всички законови последствия от това.

Част от принудата за подписване на споразумението с Дачев са и оповестените в публичното пространство т.н. „извинителни“ писма, с които Бони Бонев се извинява на Красимир Дачев за това, че милиционерският син му е отнел инвестицията в „Свилоза“, и които писма Дачев се опитва да използва като оправдание за деянието си. Писмата са подготвени от самия Дачев и са условие за подписване на споразумението.

Част от тази принуда е и задължаването на Бони Бонев да заплати на Красимир Дачев сумата от 500 000 лева, за да възстанови контрола върху „Вапцаров Холдинг“ АД и дъщерните му дружества, който беше прехвърлен на контролирано от човека на Фатик никому неизвестно физическо лице.

Още по темата:  https://money.bg/archive/dachev-klonira-zavod-za-da-go-zagrabi.html.

За съжаление цената на това споразумение и оставането на Красимир Дачев като мажоритарен собственик в „Свилоза“ бяха, че:

– Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Нордик Инвестмънт Банк (НИБ) отказаха по-нататъшно участие в развитието на „Свилоза“ и напуснаха чрез рефинансиране ѝ.

– „Свилоза“ загуби възможността да се развива като модерна европейска компания, по който път беше тръгнала преди да се случат събитията от 2008 – 2009 г.

Може би и затова и до днес Съветът на директорите на „Свилоза“ се състои от Дачев, съученика му пенсионер на 72 г. Михаил Колчев и шофьорът на Дачев – Божидар Йочев, за когото в публичното пространство се коментира, че е неприпознат син на сенчестия приватизатор.

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

– Красимир Дачев – организатор и краен бенефициер по сделката, който отнема акции от законния им собственик на стойност  100 млн. щ.д. без да плати и стотинка;

Александър Панев – близък сътрудник на Красимир Дачев, организирал прехвърлянето на акциите при инвестиционния посредник;

Бенчмарк Финанс АД – инвестиционен посредник, осъществил транзакцията и регистрацията на договора за прехвърляне на акциите на БФБ и в Централен депозитар, без да провери има ли предварително решение на собственика на акциите за извършване на такава сделка, независимо от фрапиращото несъответствие на насрещните престации.

Закононарушенията на Бенчмарк Финанс АД са посочени точно и детайлно в писмо на БФБ до АРУС Лтд. от 24.09.2008 г., като БФБ посочва, че въз основа на представените пред него документи, посредникът не е следвало да осъществи и регистрира сделката;

– Мария Братанова – пълномощник на „А.Р.У.С. Лтд.“ и служителка на „Свилоза“ по това време, подписала договора за прехвърляне на акциите по указания на Красимир Дачев, без да уведоми принципала си за сделката. Впоследствие Братанова изтеглила обратно в брой платената цена 253 976.74 лв., подала към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието.

– Росана Дачева – дъщеря на Красимир Дачев, подписала договора за покупко-продажба на акциите от името на новоучреденото от таткото дружество „АРУС“ АД, България.

– Михаил Колчев – изпълнителен директор на „Свилоза“, подал към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието.

– Албена Бадева – съпруга на юридическия консултант на „Свилоза“ Николай Бадев и учредител и миноритарен акционер в „А.Р.У.С“ АД, Свищов.

ФИНАЛЪТ

Въпреки че Красимир Дачев се ангажира писмено пред банките кредитори, че ще върне акциите обратно на законния им собственик, наученият на бизнес от мутрите на Фатик тарикат не прави това. Нито натискът от страна на банките, нито от страна на швейцарското посолство не дават резултат и „Свилоза“ и „Вапцаров Холдинг“, по онова време под общ контрол Дачев и Бони Бонев, са изправени пред фалит.

През 2009 г. Бонев, след изнудване от Дачев и с цел да спаси от фалит „Свилоза“ АД и „Вапцаров“ АД, както и по съвет от швейцарското посолство и банките кредиторки, подписва споразумение, с което той, срещу отказа си от права в „Свилоза“, получава „Вапцаров“ АД, чиято стойност обаче е 1/10 от стойността на откраднатата фабрика за целулоза.

В помощ на прокуратурата и НАП: Ето ги престъпленията на Красимир Дачев и компания:

Чл. 209

(1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2010 г.)

Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2010 г.) Който със същата цел използува заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

Чл. 210

(1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:

2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;

3. (доп. – ДВ, бр. 26 от 2004 г.) ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;

4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;

5. (нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако причинената вреда е в големи размери.

(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

Чл. 211

(Доп. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация – изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато измамата по чл. 209, ал. 1 и 2 и по чл. 210 е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

Чл. 212б

(Нов – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., предишен чл. 212а – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) Ако полученото имущество по чл. 212 бъде върнато или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието е:

1. по ал. 1 и 2 – лишаване от свобода до пет години;

2. по ал. 3 – лишаване от свобода от две до осем години;

3. (доп. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) по ал. 4 и 5 – лишаване от свобода от пет до петнадесет години;

ИЗВОДЪТ

1. Връщането на отнетото и/или отчуждено имущество не е основание за отпадане на наказателната отговорност;

2. Гражданскоправни договорки от типа споразумение не отменят факта на престъплението, ако има такова и не изключват наказателната отговорност.

Всички гореизложени факти са подкрепени с писмени документи и доказателства.

Фрапиращите със своята арогантност и финансов размер престъпления са извършени от Дачев и компания, които са се наговорили се предварително и по смисъла на действащото наказателно законодателство могат да се определят като организирана престъпна група.

11 Коментара
 1. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 2. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 3. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 4. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 5. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 6. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 7. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 8. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 9. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 10. […] Оказва се, че с криминална схема с подставено лице „канадската ливада“ взима предприятие, 80% от което е оценено на 100 милиона US долара, срещу…. НУЛА ЛЕВА, разкрива alarma.bg. […]

 11. pg slot казва

  pg slotมากมาย เล่นง่ายจ่ายจริง แตกจริง ต้อง pg slot เท่านั้น! เล่นสล็อต พีจีสล็อต เว็บไซต์ตรงผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ชั้นหนึ่ง ทกลอง เล่น ฟรี พร้อมโบนัส

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.