Конституционният съд разкри лъжата на Кирил Петков, че няма двойно гражданство (документ)

0

Конституционният съд публикува документите, които е приел като доказателства по делото за двойното гражданство на Кирил Петков.

Сред тях е и собственоръчно попълнената от Петков декларация, че няма друго гражданство освен българското. Тя е с дата 10 май – в деня на издаването на Указа на Радев за назчаването му като служебен икономически министър (б.р. Указът е обнародван два дни по-късно – на 12 май).

Кирил Петков декларира, че към тази дата: „Български гражданин съм и нямам друго гражданство“, което не  отговаря на истината. Към този момент Петков няма документ, че е само и единствено български гражданин, както изисква Конституцията. И не е представил пред президента и българските власти сертификат за отказ от канадско гражданство, което има към тази дата.

Декларацията на Петков е изпратена от главния секретар на президента до Конституционния съд, като писмото на главния секретар е заведено в документацията на КС на 16 септември 2021 г.

Документът, подписан от Петков, е с дата 10 май 2021 г.

В него пише:

„Подписаният Кирил Петков Петков

Декларирам следното:

1. Български гражданин съм и нямам друго гражданство;
2. Отговарям на условията за избиране на народни представители, предвидени в чл. 65 от Конституцията на Република България.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

10.05.2021 г.

Декларатор: Кирил Петков Петков

Както самият Петков призна по-късно, той е престанал да е канадски гражданин чак от 20 август. Това пише в документа, който му е издаден от посолството на Канада в Букурещ.

Така става ясно, че четири месеца Петков е бил служебен министър на икономиката в нарушение на Конституцията, а указът на президента Румен Радев за неговото назначаване е противоконституционен.

В заявлението си към канадските власти за отказ от канадско гражданство, също приложено към документите до КС, още на 10 април 2021 г. Кирил Петков заявява, че му е известно, че процедурата ще продължи до издаването на официален документ и до тогава той остава канадец с всички задължения и последствия от това.


Което означава, че Петков през цялото време е лъгал цялото общество, че процедурата за отказ от двойното му гражданство е приключила с датата на неговото заявление до властите на Канада.

Нещо повече, собственоръчно Петков заявява пред канадските власти, че знае, че остава канадец (след 10 април) до приключване на „обработката на заявлението“. И че ще престане да бъде канадец, ако заявлението му бъде одобрено.


Фактът, че декларацията му носи дата 10 април 2021, означава, че Петков е знаел, че ще бъде министър месец преди издаване на указа на президента за назначаване на служебното правителство, в което той стана член – 10 май 2021 година.
Това пък навежда на мисълта, че проблемът с неговото гражданство е бил известен на държавния глава още тогава. Ако пък Радев не е знаел, то значи, че Петков умишлено е въвел в заблуждение държавния глава, за да придобие полза от факта да стане министър.

Ето какво пише в писмото от посолството на Канада в Букурещ, подписано от Амила Смайлбегович, съветник в мисията, което е с дата 1 октомври 2021 г.:

До: г-н Кирил Петков

Уважаеми г-н Петков,

Като съветник и програмен мениджър на секция „Миграция“ на намиращото се в Букурещ Посолство на Канада за България, Румъния и Молдова, посредством настоящото потвърждавам, че от 20 август 2021 г. вече не сте гражданин на Канада.

Съгласно нашата документация Вие, г-н Кирил Петков, роден на… г., сте се отказали от своето канадско гражданство съгласно Раздел 9(1) от Закона за гражданството.

Приложено е вярно копие от Удостовелението за отказ №8138, което Ви е издадено вследствие на отказа от гражданство. Подвърждавам, че Удостоверението за отказ №8138 е автентично и представлява вярно копие от оригинала.

С уважение,
Амила Смайлбегович

А ето какво пише в чл. 313 на Наказателния кодекс:Чл. 313. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с глоба от сто до триста лева.

Източник: „Епицентър.бг“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.