Очаквано: Освобождават Петър Илиев от СУ заради плагиатство (обзор)

0

Адвокатът Петър Илиев, който беше предложен от “Има такъв народ” за правосъден и вътрешен министър в последователни проекто-кабинети, а дълго време името му беше спрягано и за премиер, ще бъде отстранен като главен асистент от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Това става след становище на Етичната комисия на Алма матер, в което се казва, че “в книгата на д-р Петър Илиев “Компетенцията на Народното събрание” е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията “Парламентарен контрол” на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник”.

Самият Илиев отричаше да е ползвал части от дисертацията на доц. Киселова в своята книга и определи скандала като опит за “медийното му тричане”. Проверката на Етичната комисия обаче установява друго. А съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение.

От Етичната комисия се позовават и на чл. 58, ал. 4 от Закона за висшето образование, според текста на който “членовете на академичния състав се освобождават от длъжност със заповед на ректора при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове”.

“При буквалното следване на текста на дисертацията са се запазили дори и такива грешки като “pal excellence” (правилното изписване е par excellence, б. р.) на с. 83 от дисертацията, появяваща се и на с. 74 от книгата”, се казва още в становището на Етичната комисия, която е сравнила книгата на Илиев с дисертацията на доц. Киселова.

Комисията констатира още, че “дисертационният труд на доц. Киселова не е споменат нито в изложението, нито в библиографията към книгата на Петър Илиев”.

Резултатите от сравнението на около 135 страници от дисертацията на доц. Киселова, състояща се от 345 страници – без приложенията и библиографията, с около 92 страници от книгата на Петър Илиев от 697 страници, както и фактът, че дисертационният труд на Киселова не е цитиран в книгата и не е включен в библиографията към нея, дават основание на Етичната комисия да потвърди наличието на плагиатство от страна на Илиев.

Плагиатството е вид измама, поради което е смятано за тежко нарушение на научноизследователската етика, недопустимо като деяние и поведение на член на академичната общност, се казва още в становището на Етичната комисия, която е работила по казуса 45 дни.

Източник: „Труд“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.