Нечувано: Парламентът е осъден да плати 2,5 млн. лв. на ВЕИ фирма

0

Фирма за производство на електрическа енергия от биомаса – „ЦСЕ Биогаз Исперих“ ЕООД, осъди Народното събрание на рекордно обезщетение от над 2,5 милиона лева с лихвите. Това е обезщетение за вреди от нарушаване правото на Европейския съюз, за претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи, както и разноски по делото. Основната част от обезщетението – 2,158 млн. лв., е за пропуснати ползи, разказва „Капитал“.

Въпросното дружество е учредено през май 2013 г. с предмет на дейност преработка на отпадъчни продукти от животновъдството, производство на електрическа енергия, биогаз, търговия с електроенергия и други продукти, получени в резултат на преработката. Фирмата планира да произвежда ток чрез преработка на оборски тор, като се възползва от съществуващите тогава законови преференции – гарантирано изкупуване на цялото количество енергия от ВЕИ по фиксирани преференциални цени, които не се изменят в срока на договора.

Дружеството е осигурило финансирането на проекта, част от което с банков кредит, купило е терен 26 дка в промишлената зона на Исперих, получило е необходимите разрешения за присъединяване към електроразпределителната система и за изкупуване на произвежданата електроенергия. Сключен бил договор с немската фирма „Валтек“ за проектиране, изработка и доставка на система за производство на електрическа енергия от биомаса, подготвени били и договори за изкупуване на необходимите количества оборска тор и растителни отпадъчни материали от местни кравеферми и други местни фирми. Извършен бил подбор на персонал, който минал обучение.

На 24 юли 2015 г. обаче са обнародвани промени в Закона за енергетиката, според които насърченията за производство на възобновяема енергия от биомаса, включително и преференциалните цени за изкупуване, няма да се прилагат за производствени обекти на енергия, които са въведени в експлоатация след 1 юли 2016 г. За да може да се впише в този краен срок, дружеството актуализирало графиците си, така че до 30 юни 2016 г. да построи и въведе в експлоатация инсталацията, като за това получи разрешения за строителство и присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа. Но през есента на 2015 г. законът отново е изменен и крайният срок, в който трябва да бъде построен обектът, за да може да претендира за преференции, става 1 януари 2016 г. Промените в закона са обнародвани на 18 декември 2016 г., т.е. 13 дни преди новия краен срок. Към онзи момент дружеството все още не е получило договор за присъединяване на централата към мрежата, макар че е подало искане още през 2014 г. Това пак е по вина на държавата, тъй като няма нормативно уреден задължителен срок, в който да се случи присъединяването. Дружеството получава проект за договор чак през октомври 2017 г.

Междувременно то е спряло дейността по централата за биогаз след новото съкращаване на срока за въвеждане в експлоатация от 1 януари 2016 г. Опитът да се прекрати договорът за производство на оборудване с германския съконтрагент „Валтек“ обаче бил неуспешен – производителят настоял за заплащане на 1,3 млн. евро за изработените части.

Последното съкращаване на срока за въвеждане в експлоатация от 1 януари 2016 г. става по предложение на Делян Добрев и управляващите от ГЕРБ, но е подкрепено практически от всички партии с недвусмислени изказвания на техни представители – Мартин Димитров от „Реформаторския блок“, Валери Симеонов („Патриотичен фронт“), Таско Ерменков и Драгомир Стойнев от БСП.

Така се стига и до това дело за вреди от нарушение на правото на ЕС, заведено срещу Народното събрание. Пред съда дружеството твърди, че с действията си парламентът, първо, е нарушил основния принцип на правна сигурност, както и принципите на пропорционалност и на равно третиране. На второ място, с орязването на действащите насърчителни мерки за производство на зелена енергия е нарушено задължението за въвеждане в нашето право на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на ползването на енергия от възобновяеми източници.

„Нито на ниво ЕС, нито на национално нива са обсъждани идеи да се ограничи производството на ел. енергия от биомаса – биогаз, произведен от животински тор. Напротив, на ниво ЕС се дискутират ползите от производството на биогаз в една затворена, контролирана среда като тази на биогазова инсталация, както и последващото оползотворяване на биогаза като възобновяем източник на енергия чрез изгаряне, което има много позитивен ефект за намаляване на парниковите газове. Събирането на биогаз посредством биогазови инсталации води до намаляване на общите метанови емисии в земеделието. А енергията от изгарянето на биогаз замества изкопаемите енергийни източници“, пише съдът.

И допълва, че не става дума за неволна грешка на парламента. „Решението е било чисто политическо, не се касае за грешка, а ефектът му е бил умишлено търсен. Нарушението на законодателния орган на принципа на правна сигурност и за защита на оправданите правни очаквания е достатъчно съществено“, се казва още в решението.

Решението на Софийския градски съд е впечатляващо не само заради факта, че Народното събрание е осъдено за вредите от закон, противоречащ на правото на ЕС, и че присъденото обезщетение е рекордно до момента“, коментира адвокат Катина Бончева, която заедно с адвокат Михаил Екимджиев води защитата на дружеството по това дело. Тя обръща внимание на подхода на съда към доказването на претенцията за пропуснати ползи – магистратите анализират търговските и счетоводни документи на „ЦСЕ Биогаз Исперих“, доказващи икономическата логика на неговите бизнес планове и финансови разчети при нормативно фиксирани цени и при законово задължение на държавата да изкупува произведената от биогаз електрическа енергия. „За разлика от доминиращата практика по сходни казуси, СГС не товари ищеца с непосилно доказателствено бреме да установи, че математически и икономически обоснованите му прогнози за печалба не биха били компрометирани дори от форсмажор“, допълва Бончева.

Решението на градски съд не е окончателно и може да се оспори пред Софийския апелативен съд. Пред СГС тезата на парламента е, че дори да има нарушение, то не е съществено. А целта на промяната в закона е била обществен интерес.

Източник: „СЕГА“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.