Да ни е честито! България се сдоби в Брюксел с още 4 наказателни процедури

0

Държавата утвърждава лидерската си позиция в ЕС по нарушения

България получи вчера три мотивирани становища за нарушения и едно предупреждение от Европейската комисия, с което допринесе да запази лидерската си позиция от миналата година като държава, която не спазва нормативите в ЕС. Мотивираните становища са втората фаза на наказателните процедури, след което Еврокомисията може да даде държавата на съд, ако до два месеца не докладва за поправителни мерки, които да удовлетворят Брюксел.

Предупредителното писмо е първият етап със срок също от два месеца за отговор от предупредената държава.

Най-фрапантното нарушение е, че страната ни не е гарантирала правилното транспониране на регламентите на ЕС за правото на информация по наказателни дела. Директива от 2012 г. гарантира на хора, срещу които се водят такива процедури, да бъдат коректно и навременно информирани за техните права, да имат достъп до адвокат или безплатни юридически съвети.

В друго мотивирано становище ЕК призовава България да предоставя информация за предварителните си оценки на рисковете от наводнения и при необходимост да ги обновява.

Трето мотивирано становище посочва, че търговията с минерална и изворна вода в България не спазва едно основно европейско правило – да посочва ясно названието на извора и да не допуска продажбата на бутилирана вода с различни названия от един извор.

Предупредителното писмо е, че страната ни все още не е започнала да издава новия вид разрешителни за пребиваване на граждани на страни извън ЕС. Целта на това изискване е да се уеднаквят процедурите и документацията в ЕС спрямо гражданите от трети държави. Регламентът за този вид документи е актуализиран и допълнен през 2017 г., за да се избегнат фалшификации. Новите разрешителни имат подобрена сигурност, основаваща се на биометричните данни. Всички страни от ЕС са поели ангажимента да издават тези документи от 10 юли 2020 г. България обаче още не го е направила.

Източник: „СЕГА“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.