Оправдаха Румяна Ченалова и по енергийното дело

0

Бившият съдия от Софийския градски съд Румяна Ченалова е оправдана за длъжностно престъпление при разглеждане на търговско дело, защото съдът смята, че е допуснала неумишлена грешка в резултат от недоглеждане.

 Това се разбира от мотивите на Специализирания наказателен съд, цитирани от „Лекс“. Тя бе предадена на съд от Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура на 2 декември 2016 г. по обвинение за длъжностно и документно престъпление.

Обвинението за престъплението по служба бе за това, че от 19.07.2013 г. до 22.01.2015 г. като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – съдия от СГС, докладчик по търговско дело, образувано по молба на „ОЕТ – Обединени Енергийни търговци“ ООД, при условията на продължавано престъпление, с 14 отделни деяния е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения, визирани в Закона за съдебната власт и Гражданския процесуален кодекс, за да облагодетелства търговското дружество.

Съдия Ченалова насрочила разглеждане на търговско дело по искова молба на дружеството от 18.07.2013 г. до Софийски градски съд срещу Националната електрическа компания за сумата от 6 459 922 лв. Допуснала разглеждане на молбата въпреки нейната нередовност: дружеството не било внесло дължимата в случая държавна такса в размер на 258 396 лв., за което исковата молба е следвало да бъда оставена без движение до отстраняване на нередовността.

На 24.07.2013 г. съдия Ченалова допуснала и поисканото от дружеството обезпечение на претенцията от 6 459 922 лв. и издала обезпечителна заповед. В резултат на това сметките на НЕК били запорирани до размера на
6 459 922 лв. и дружеството не могло да оперира със сумите.

Тя бе призната за виновна само за документното престъпление с поправката на протокола, че е представено едно преводно нареждане от ОЕТ. Според съда деянието е било умишлено, защото Ченалова не е уведомила съдебния секретар за поправката, който по традиция в такъв случай изслушвал записа от предходното заседание. 

Но съдът смята, че това невярно документиране е маловажен случай, защото не е довело до вреди. В този случай наказанието е само до 1 г. затвор или пробация, а за такова престъпление давността е само 4,5 г. и тя е изтекла.

Съдът е приел за доказано също, че по делото не е била платена още в началото дължимата държавна такса от близо 260 000 лв. В мотивите обаче се казва, че не са събрани доказателства за връзки на Ченалова с ОЕТ, от които да се направи извод за възможни умишлени нейни действия в полза на ищеца. Съдията по делото се доверява и на обясненията на Ченалова, че е допуснала грешка.

 „Предвид на установеното, настоящият съдебен състав приема, че тази група нарушения и неизпълнение на служебни задължения, свързани с държавната такса, са допуснати от подсъдимата поради грешка, а не умишлено, предвид на което същите не могат да обусловят и възникване на наказателна отговорност за конкретния магистрат“, се казва в мотивите.

Съдията по делото не намира и нарушение на ЗСВ, защото търговското дело е било гледано по обичайния начин, без да има данни за някакъв различен подход. Липсват и доказателства за настъпването на значителни вредни последици от неплатената държавна такса.

Ченалова е оневинена и за това, че по делото ОЕТ не е платила допълнителна държавна такса след увеличаване на иска срещу НЕК. Според съда Ченалова не е извършила и останалите нарушения, за които прокуратурата я обвини.

Присъдата не е окончателна и може да бъде протестирана пред Апелативния специализиран наказателен съд.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.