Полицаи объркаха Митко Ванчев с наркотрафикант и го пребиха – осъди България

0

Мъж, бит от полицаи в Кърджали, защото го сбъркали с наркотрафикант, стигна до Комитета по правата на човека на ООН, след като не получи справедливост от три съдебни инстанции в България и от „четвърта“ в Страсбург.

Сега Комитетът по правата на човека към ООН задължи държавата да му плати справедливо обезщетение за абсурда, на който е станал жертва преди 16 години, когато в една септемврийска вечер се прибрал в родния си град.

Бой от полицията за добре дошъл

Мъжът се казва Митко Ванчев. Историята, заради която стигна до ООН, започва на 15 септември 2005 г., когато той си дошъл в Кърджали от София, където по това време бил студент във втори курс в Техническия университет. Автобусът му пристигнал малко преди 20 ч. Навън било тъмно, а уличното осветление не било включено и младежът решил да слезе до Съдебната палата. Както си вървял по тротоара с пътна чанта в ръка, бил нападнат от висок мъж, който започнал да го дърпа и бута, хванал и чантата му.

Ванчев решил, че мъжът иска да го ограби и затова го ударил с юмрук в лицето. Тогава зад гърба на студента изскочил втори мъж, който започнал да го удря с юмруци в главата. След тези удари Ванчев паднал на улицата, а двамата мъже продължили да го удрят и ритат с крака. Младежът ги умолявал да престанат и ги уверявал, че ще им даде всичките си ценности. Тогава единият от нападателите извикал: „Къде е тревата? Дай тревата!“. Въпреки уверенията на студента, че няма трева и не се занимава с „такива работи“, двамата му извили ръцете, сложили му белезници и го качили в кола.

Едва тогава се легитимирали и му обяснили, че са полицаи. В полицейското управление се установило, че е станала грешка и търсеното от полицията лице не е Митко Ванчев. Самият той е откаран в болница, където престоял четири дни за лечение на травмите от побоя.

Полицията в Кърджали прави проверка и двамата служители на МВР са наказани дисциплинарно, защото „са проявили небрежност при изпълнение на поставена задача, като не са се убедили, че лицето е разбрало тяхното служебно качество“.

Ванчев сезира Военно-окръжната прокуратура в Пловдив (по това време тя е компетентна за разследванията срещу служители на МВР), която внася обвинителен акт срещу двамата полицаи за нанесените от тях телесни повреди на Ванчев (обвинението е по чл.131, ал.1, т.2, пр.3, във връзка с чл.130, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК).

Пловдивският военен съд ги оправдава и отхвърля гражданския иск на Ванчев, който иска обезщетение от 8000 лв. за причинените му неимуществени вреди.

Военно-апелативният съд (ВоАпС) обаче признава подсъдимите за виновни и им налага административни наказания – глоби от 1 000 лв. за всеки. Гражданският иск на Ванчев е уважен за 1500 лв.

В мотивите си ВоАпС констатира, че двамата полицаи са били цивилни, не са се легитимирали и на това отгоре са объркали Ванчев с наркотрафикант, т.е. има грешка в лицето. „Като добре обучени полицаи, завършили висше образование в Академията на МВР, те е следвало да реагират адекватно, а не да се нахвърлят върху първия срещнат младеж и да му нанасят побой. Още повече, че той е бил самичък, а те са били двама – като са имали възможност да повикат и подкрепление от други полицейски служители“, пише съдът. И подчертава, че съвсем основателно Ванчев е помислил, че е жертва на престъпници, а не, че се провежда полицейска акция.

По закон присъдата на Военно-апелативния съд е окончателна. На практика обаче не се случва така.

Обрат с окончателната осъдителна присъда

По искане на главния прокурор във Върховния касационен съд (ВКС) започва дело за отмяна на влязлата в сила присъда. Жертвата на престъплението и граждански ищец Митко Ванчев нито е уведомен за искането за възобновяване, нито е призован за разглеждането му от ВКС.

Така през 2007 г. ВКС отменя осъдителната присъда и връща делото за ново разглеждане на ВоАпС. Мотивът на върховните съдии за това са процесуални нарушения при постановяването на присъдата. Този път ВоАпС постановява оправдателни присъди за полицаите.

От мотивите му може да се цитира, че след като двамата полицаи не са познавали Ванчев, провеждали са акция срещу наркотрафиканти, които също не познавали (имали само описание), било житейски нелогично да нанесат безпричинен побой на непознато лице и то, при положение че действията му са били под контрол.

„В конкретния случай не може да става дума за грешка в обекта от страна на Сариев и Петков. Грешка в обекта ще е налице, когато деецът поради заблуда насочва своето посегателство върху друг обект, а не върху тоя, който мисли, че напада. Доколкото те са причинили телесни увреждания на лице, което действително ги е нападнало и се е съпротивлявало, то за грешка изобщо не може да се говори. Без значение е обстоятелството, дали Ванчев е бил лицето, което е трябвало да бъде задържано или не. Полициите не биха имали право да нанесат побой и на лицето или лицата, които действително е трябвало да бъдат задържани, ако последните изпълнят законните им разпореждания и не оказват съпротива“, пише вече ВоАпС при второто разглеждане на делото, при което приема за доказано, че още в началото цивилният служител на МВР, който посяга на младежа бил извикал „Стой! Полиция“. Така апелативният съд решава, че всъщност побоят е следствие от съпротивата на Ванчев и е целял само да сломи съпротивата, която оказал на орган на властта и силата не е надхвърлила необходимото.

Когато разбира, че двамата полицаи са оправдани и първоначално уваженият му граждански иск – отхвърлен, Ванчев сезира Европейския съд по правата на човека в Страсбург. През 2014 г. обаче жалбата му е обявена за недопустима. Писмото на съда, с което го уведомяват за това, е с бланкетно съдържание и не дава информация с какво не отговаря на условията за допустимост.

Да стигнеш до ООН

И ако всеки, който твърди, че основните му човешки права са нарушени, приема сезирането на съда в Страсбург за последна възможност, Ванчев и адвокатите Михаил Екимджиев и Снежана Стефанова решават, че няма да спрат до тук. Те се обръщат към Комитета по правата на човека към Организацията на обединените нации. Това е група от международни експерти, които наблюдават прилагането на Международния пакт за граждански и политически права, който е международен договор за правата на човека. България го е ратифицирала още през 1970 г.

Ванчев и защитата му твърдят, че в случая държавата е погазила забраната за подлагане на мъчение или на жестоко, безчовечно или унизително третиране или наказание, както и правото на справедлив процес.

Комитетът по правата на човека приема жалбата на българина за допустима, въпреки че преди това съдът в Страсбург я е обявил за недопустима. По принцип след произнасянето на една международна институция гражданите нямат право на жалба до следваща. В случая обаче комитетът по правата на човека към ООН се съгласява с адвокатите на Ванчев, че бланкетното и немотивирано решение на ЕСПЧ е равнозначно на непроизнасяне.

„Казусът е емблематичен с това, че когато клиентът и неговите адвокати са единодушни, че трябва да бъдат изчерпани всички възможности за търсене на справедливост, те не трябва да се спират дори след като и националният съд, и дори ЕСПЧ, са приключили казуса с неблагоприятни решения. От правна гледна точка особено ценна е констатацията на Комитета за правата на човека към ООН, че немотивираните решения на ЕСПЧ за недопустимост на жалбите са приравнени на липса на решение. Това е остра и според мен заслужена институционална критика към съда в Страсбург, който все по-често се произнася точно с такива нищо незначещи „решения“.

Вижда се, че понякога справедливост може да бъде получена и от пета международна инстанция и че в подобни случаи чакането и услията си заслужават“, коментира адвокат Екимджиев.

Преди да се произнесе дали е подложен на жестоко и унизително третиране от полицаите, той специално отбелязва, че Ванчев има медицинско свидетелство за две разкъсани рани на главата и за видими контузии на корема и че е прекарал четири дни в болница за лечение на нараняванията, получени в резултат на побоя.

Комитетът подчертава и че дисциплинарната комисия на МВР е признала, че полицаите са използвали непропорционална и ненужна физическа сила срещу Ванчев. Както и че е констатирала, че те не са се уверили, че той е разбрал, че са служители на реда.

В становището си комитетът изтъква, че Ванчев не е получил никакво обезщетение за моралните вреди, които е претърпял от боя и държавата не е доказала, че той е имал възможност за компенсация на страданията след отмяната на осъдителните присъди на полицаите.

Затова Комитетът по правата на човека към ООН заключва, че правото на българина, гарантирано от Международния пакт за граждански и политически права, да не бъде подлаган на мъчения, жестоко и безчовечно отношение, е нарушено.

Важен факт е, че с ратифицирането на пакта, България се е задължила да осигури на всяко лице, на което правата и свободите, признати в него, са били нарушени, „ефикасни средства за възстановяването им, дори и нарушението да е извършено от лице, действащо в качеството си на официално лице“. Нещо повече държавата се е задължила и „да осигури привеждането в изпълнение от компетентните власти на такова възстановяване, когато то е било признато за основателно“.

Това обаче не се е случило с Ванчев

„Държавата е задължена да предостави на автора на сигнала ефективно средство за защита. Това изисква пълно обезщетяване на лица, чиито права по пакта са били нарушени. В настоящия случай държавата е задължена да осигури адекватно обезщетение и подходящи мерки за удовлетворение, включително възстановяване на всички съдебни и медицински разходи, както и за неимуществени вреди, понесени от автора на сигнала. Държавата също така е задължена да предприеме всички необходими стъпки за предотвратяване на подобни нарушения в бъдеще“, заявява Комитетът по правата на човека към ООН.

И напомня, че България се е присъединила към факултативния протокол към пакта и така е признала компетентността на комитета. Затова той дава на държавата 180 дни, за да му докладва какви мерки е предприела, за да обезщети Митко Ванчев.

Становището на експертите от ООН е от 8 юни 2021 г. и два месеца от тази половин година вече са изтекли. Адвокат Екимджиев обясни, че е в ход постигането на споразумение с Министерството на външните работи, пише „Лекс.бг“.

Източник: Kriminalno.com

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.