Изкочи нова кражба за 30 млн. лв (документи)

0

Два „инхаус“ договора на обща стойност почти 30,7 млн. лева с ДДС е възложила Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) на държавното дружество „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. Информацията бе официално оповестена в началото на тази седмица, но тя касае април месец. Самите контракти не са публично достъпни, а само обявленията, като данните за планираните дейности са доста оскъдни.

Липсва обичайната документация за възлагане на обществена поръчка – в това число технически спецификации и срокове, източник на финансиране, технически/работни проекти.   

Въпреки че от година и половина поне НКЖИ е субект, задължен да публикува поръчките си в новата електронна система ЦАИС ЕОП, в нея няма нито дума за двата контракта.

Следата изскача единствено като кратка информация от обявленията на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за сключени договори. В данните от нея обаче липсват даже уникалните номера на двете поръчки.

В сайта на АОП обявленията не са публикувани в цялост. Търсачката й не ги открива при какъвто и да било вид търсене, в това число и максимално разширеното – с възложител, ключова дума от наименованието, изпълнител и каквото да било друго.

Интересен детайл е, че даже във втората поръчка, тази с по-ниска стойност, на първо четене изобщо не се разбира за кой или какъв обект иде реч.

Все пак – кои обекти са обезпечени?

Единият е с предмет „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот от км. 130+001 до км. 144+592, в това число и коловози, продължение на текущия път в гарите Христо Даново и Сопот с обща дължина 14 591 м“.

Прогнозната стойност на поръчката е 20,1 млн. лв. без ДДС, а договорената на 2-ри април цена е 18,3 млн. лв. без ДДС.

В профила на купувача на НКЖИ е посочено, че видът на възлагателната процедура е „Изключение от ЗОП“. Никакви детайли не се откриват вътре в самото обявление. Най-вероятно става дума за изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 или т.нар. „инхаус“ или вътрешно възлагане. В случая както НКЖИ, така и дружеството „Транспортно строителство и възстановяване“ са на подчинение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). По същия законов механизъм Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи в последните години на „Автомагистрали“ ЕАД поръчки за близо 1 милиард лева.

Припомняме, че по разпореждане на служебния финансов министър Асен Василев Агенцията по обществени поръчки изработи и на 9-ти юли дни публикува Методическо указание по прилагането на изключенията от Закона за обществените поръчки, касаещи вътрешното възлагане, познато още като “in house“.  

В методическото указание се подчертава, че за „инхаус“ поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора (да предостави услугата, да изпълни строителството и т.н.). Ако прехвърли осъществяването на друго лице, на практика се стига до прикрито „превъзлагане“ на обществена поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на ЗОП и по този начин – до ограничаване на конкуренцията.

За да  се осигури публичност  на  поръчките,  за  които  се  прилагат разгледаните изключения, в ЗОП е въведено задължение за възложителите да публикуват обявление за възлагане на поръчка, когато сключват договори при прилагане на чл. 14, ал. 1, т. 5 –7. За тези със значителни стойности, със стратегическо значение или към които е налице сериозен обществен интерес, е препоръчително възложителите да обявят предварително намеренията си да сключат такъв договор, като публикуват  обявление  за  доброволна  прозрачност в  Регистъра  на обществените поръчки.

Другата поръчка е с предмет „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в района на гара Копривщица по ІІІ жп линия“.

Прогнозната стойност на поръчката е била 7 980 565 лв. без ДДС, а окончателната – приблизително 7,3 млн. лева. Интересно е, че договорът е подписан на 7-ми април, а обявлението е чак от 19-ти юли.

Малко подробности за въпросната Трета жп линия се откриват в друга обществена поръчка – за междугарието Копривщица-Стряма от км 100+525 до км 106+337, където пише, че в разглеждания участък по III-та жп линия профилът на трасето е планински, като през него, освен пътнически возила, преминават и множество товарни композиции с повече от един локомотив.

„Контактната мрежа в разглеждания участък е в експлоатация повече от 45 години, като през този период са правени само крайно наложащи повърхностни ремонти“, се сочи още в нея.

За другия участък пък, Христо Даново – Сопот, повече информация има в проектобюджета на МТИТС за 2020 година и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 и 2022 година.  Там е описано, че междугарието Христо Даново – Сопот и двете му прилежащи гари са част от третата главна жп линия Илиянци – Карлово – Карнобат – Варна фериботна.  

„Теренът, през който преминава железният път, е леко пресечен, основно в насипи с височина до 3 м и едностранни траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят. Трета главна железопътна линия е основна връзка между металургичните предприятия съседни с нея и пристанища Бургас и Варна. Вследствие на дългогодишна експлоатация и просрочени с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот, както и на коловозите, продължение на текущия път в гарите, железният път е с влошено техническо състояние“, се уточнява в анонса за този обект.

Допълва се също, че железният път в междугарието и текущият път в гарите е в такова състояние, че е невъзможно със силите на текущото поддържане да се възстановят и поддържат техническите му параметри в съответствие с нормативните документи и да се гарантира сигурността на влаковото движение. С какви материали се строят автомагистралите у нас? Много нарушения при ремонта на магистрала „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора е констатирала проверка на място на новия председател на… Прочети повече „Отстраняването им изисква изключителен по обем материали и човешки ресурс, който не е по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, възстановяване и поддържане на техническите му параметри в съответствие с нормативните документи и гарантиране сигурността на влаковото движение. Целта на подновяването е достигане на проектната скорост, която за двете отсечки е 120 км/ч“, се сочи още в проектобюджета на МТИТС за 2020 г. Важен детайл във въпросното методическо указание на АОП В него се посочват в подробности критериите, които са възпроизведени изцяло и изчерпателно от приложимото европейско законодателство. Изрично е подчертано, че вътрешното “in house” възлагане е въведено в директивите и съответно в ЗОП въз основа на заключенията в решенията на Съда на ЕС (СЕС). В тази връзка, при изясняване на същността му следва да се отчита съдебната практиката в тази област, като от съдебната практика се налага изводът, че възлагащият орган трябва да може да упражнява върху правния субект едновременно структурен и функционален контрол. За втория критерий – „повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя“, се посочва, че в решението  на СЕС по делото Teckal  съдът отбелязва, че посоченият критерий има за цел да гарантира прилагането на правилата за обществени поръчки, когато контролираният субект действа активно на свободния пазар и е в конкуренция с останалите търговци. „В тази връзка, когато услугите на контролираното лице са предназначени основно само за контролиращите го органи „изглежда обосновано то да бъде освободено от тези правила, тъй като чрез тях се осигурява конкуренция, която в случая не съществува“, се сочи от СЕС.

Източник: Actualno.com

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.