Семейни кланове източват милиони от Летище „София” ! Шефката Ася Иванова урежда свои хора да зареждат аеропорта със стоки без конкурс и на завишени цени

0

Семейни кланове, чиито пипала достигат до върховете на управата на „Летище София” ЕАД, от години източват милиони от аеропорта чрез подставени фирми. Това установи разследване на „Уикенд” по сигнал на наш читател, който алармира за дива шуробаджанащина, която коства сериозен финансов ресурс на данъкоплатците.

Далаверите, достойни за щателна прокурорска проверка, се вихрят през няколко фирми, които в разрез със Закона за обществените поръчки (ЗОП) „печелят” конкурси след натиск „отгоре” и доставят стоки без спазването на ЗОП и вътрешните разпоредби на летището. Зад съмнителните фирми, спечелели апетитни обществени поръчки, прозира името на 47-годишната Ася Иванова, председател на Съвета на директорите на „Летище София” ЕАД. Разплитането на връзките извади наяве скандални факти за това как се прави бизнес в България, която имаш твой човек по върховете на държавната машина.


Запознат със серия машинации алармира пред Уикенд”, че изнесените по-долу факти са му известни в качеството му на служител на аеропорта в периода от 1 октомври 2008 г. до 9 ноември 2018 г., от лични наблюдения и разговори с бивши и настоящи служители на дружеството, а също така и от счетоводни документи, официална кореспонденция и информация в Търговския регистър и други бази данни, достъпни в интернет.


Началото на търговските отношения на Ася Благомирова Иванова с „Летище София“ ЕАД е поставено още в далечната 2008 г., когато дамата става доставчик на бижутерийни продукти за магазините на аеропорта, посредством различни фирми, управлявани от нея, съпруга й Юлиян Иванов Иванов и свързани с тях лица.  От 2008 до 2014 г. фирма „САНСИ-2002“ ЕООД доставя регулярно бижутерийни продукти за магазините на летището, като през тези години собственикът на фирмата Юлиян и съпругата му Ася често посещават администрацията на летището, за да рекламират нови продукти, да уреждат рекламации и плащания, да презентират свои нови бутици, отваряни в големите молове в София и т.н.
Затова и семейството е добре познато на служителите в администрацията и магазините, както и на ръководството. Пикът идва на 9 декември 2014 г., когато лично тогавашният министър на транспорта Ивайло Московски, принципал на държавното дружество „Летище София“ ЕАД, изненадващо назначава Ася Иванова за член на Съвета на директорите.
На тази длъжност сръчната бизнесдама разполага с всички механизми да влияе върху търговската дейност на дружеството, включително върху избора на доставчици на стоки за магазините и разпределянето на паричните потоци за закупуване на стоки.


Справка в базата данни на opendata.government.bg показва, че на 12.11.2014 г., по-малко от месец преди назначаването на Ася Иванова за член на Съвета на директорите, собствеността върху фирма „САНСИ-2002“ ЕООД е прехвърлена от съпруга й Юлиян Иванов на фирма „ОЛИМЕД“ ЕООД, а през следващите дни е прехвърлена още два пъти с очевидното желание да бъдат прикрита връзката на фирмата с търговските интереси на семейство Иванови.


Според Търговския регистър обаче на 25 ноември 2014 г. е регистрирана фирма „Джем Трейдинг “ ЕООД, която, забележете, след назначаването на Ася Иванова в Съвета на директорите влиза като контрагент на аеропорта и става един от най-големите доставчици на бижутерийни продукти за магазините на летището, доставяйки стоки, сходни с тези, които до онзи момент са доставяни от прехвърлената вече от Юлиян Иванов фирма „САНСИ-2002“ ЕООД.
От 25 ноември 2014 г. до момента като собственик и управител на фирма „Джем Трейдинг“ се редуват двама човека: Надя Христова, бивш служител на летището и на верига бутици, собственост на Юлиян Иванов и, нова удивителна – майката на Михаел Христов, който към онзи момент е личен асистент на Ася Иванова в качеството й на член на Съвета на директорите, който впоследствие е повишен за ръководител на отдел в травъл агенцията на аеропрота.


По време на управлението на Ася Иванова са възстановени на работа и съпругът на въпросната Надя Христова; кумата на маститата шефка – Елена Серафимова, която пък е съпруга на Александър Серафимов, заемащ през последните 2 години длъжността директор на дирекция

„Вътрешнофирмен контрол и информационна обслужване“ на аеропорта, назначен на тази позиция именно по време на управлението на Ася Иванова.
Загубихте ли се? Сложно е, но така се прави бизнес с държавата от семейните кланове на входа на Българи, каквото е летището…
През периода от 2014 до 2019 г., с изключение на месеците, в които изпълнителен директор на дружеството е Пламен Станчев, ръководството на летището демонстрира пълно съгласие с обстоятелството, че фирма „Джем Трейдинг” само формално се управлява и притежава от свързаните с клана Иванови Надя Христова и Елена Серафимова, категоричен е бившият служител на летището. По думите му шефовете са били наясно, че зад дружеството, което е облагодетелствано в сделки с летището, всъщност е на колежката им Ася Иванова.
Напористата началничка нарежда през целия период като член, а по късно и като председател на Съвета на директорите, на бивши и настоящи служителите в отдела, отговорен за маркетинга и зареждането на търговските обекти, да бъдат занижавани заявките за бижута към германската фирма-дистрибутор „Гебр. Хайнеман” и към други контрагенти и да бъдат необосновано завишавани заявките към нейната „Джем Трейдинг”


Такъв натиск през периода от декември 2014 г. до момента е упражняван върху бившия ръководител отдел „Марткетинг и ТОИ“ – Миглена Александрова, настоящия ръководител отдел „Покупки, маркетинг и ТОИ“ Мирослава Давидова, сегашния шеф на сектор „Маркетинг и покупки“ Инна Сидова, бивши и настоящи експерти в отдела, сред които Ирина Хаджиева, Елена Виденова и др.

Според информаторът ни в различни моменти пресата е засегнала и него, когато се е касаело за неправомерно повторно поставяне на махнати заради неплащане от страна на фирмата реклами и т.н.
Само за три месеца – от 27.7.2015 до 28.10.2016 г., доставките на „Джем Трейдинг” за летището според фактурите възлизат на над 50 000 лв. без ДДС, за 2017 г. доставките са за над 13 000 лв., а за 2018 г. – за над 26 000 лв. В качеството си на член, а по-късно и на председател на Съвета на директорите на аеропорта Ася Иванова лично настоявала да преглежда и коригира заявки за стоки на стойност над 100 000 лв. към фирма „Гебр. Хайнеман”, преди да са представени за одобрение от Съвета на директорите. За да е подплатена далаверата, имало установена практика Ася Иванова лично да премахва частта от заявките към „Гебр. Хайнеман”, включваща бижутерийни продукти. Това ставаше посредством натиск върху бивши и настоящи отговорни служители, сред които посочените по-горе колеги, като условие заявките изобщо да бъдат одобрени от Съвета на директорите и да има стока в магазините.


Нещо повече, от кореспонденцията между летището и фирмата на шефката, както и при разговор с бивши и настоящи експерти на отговорната за зареждане на магазините дирекция, може да бъде потвърдено, независимо от авторитарния стил на управление и натискът да се прикриват факти, че за разлика от останалите фирми, към които биват изготвяни заявки на пазарен принцип, заявките към „Джем трейдинг”, по нареждане на Ася Иванова, се изготвят от самия управител или друг служител на частната фирма! Така излиза, че на „Летище София “ ЕАД са доставяни стоки по артикули и бройка съобразно желанието на дружеството на шефката, която пък е в управата… И още: при одит на счетоводната документация от 2015 г. насам може да бъде потвърдено, че фирмата е единственият доставчик на стоки за летището, която дава стоков кредит едва един ден.


За разлика от останалите контрагенти, при които фактурите по доставките биват плащани в период от 15 до 45 дни, по настояване на Ася Иванова фактурите, издадени от „Джем Трейдинг” биват погасявани до един-два дни след доставката.


Предвид сюжета дотук едва ли ще има учудени, че Ася Иванова доставя стоки за летището и през друга фирма – „Дорне“ ООД, в която има участие, но прехвърля дяловете на съпруга си Юлиян Иванов на 25.11.2014 г., тоест само дни, преди да бъде официално назначена за член на Съвета на директорите. Независимо от факта, че привидно няма участие в това ООД, семейната фирма продължава да доставя стоки за летището и през 2015г., когато Ася Иванова вече е част от висшия мениджмънт и когато е била напълно наясно, че това обстоятелство я поставя в драстичен конфликт на интереси – нейният мъж зарежда държавната фирма, на която тя е в управата.
При проверка на счетоводната документация може да бъде установена точната стойност на фактурите за доставки на стоки, издадени от „Дорне“ ООД към летището след влизането на Ася Иванова в Съвета на директорите през декември 2014 г.
След години на безметежно крадене е време за разчистване на Авгиевите обори – цялата история смърди на отвратителен конфликт на интереси около Ася Благомирова Иванова, за която е обосновано съмнението, че зарежда магазините на аеропорта през фирми, притежавани от съпруга й и близки до нея лица, членове на чиито семейства неслучайно са назначавани или повишавани на ключови ръководни длъжности в „Летище София“ ЕАД по време на управлението на самата Ася Иванова.


Притеснителен е и мутренският подход за упражняване на натиск върху бивши и настоящи служители на дирекциите, отговарящи през различните периоди от време за подбор и закупуване на стоки за магазините, както и че и до днес настоящите служители биват заплашвани да мълчат за мръсотиите.

Стои и въпросът какви ползи е пропуснало летището през последните години заради целенасочената политика срещу доказани брандове бижутерийни продукти, само и само да бъде по-голям пазарният дял, а съответно и печалбите на толерираните от шефката дружества.
Тук на ход е прокуратурата, която да се самосезира за безобразията, за да проведе щателно разследване и виновните за безчинствата да погледат слънцето през решетки колкото повелява законът.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.