17 души, ползвали средства по програма за къщи за гости, са предадени на прокуратурата

0

По програмата за развитие на селските райони се очаква намаление на финансирането от близо 15 процента в следващия програмен период. Това заяви в Лясковец министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Общините ще останат бенифициенти по програмата, макар и с намален бюджет, посочи тя. Според Танева има възможност да се управляват по-големи бюджети през подхода за общностно развитие или така наречените местни инициативни групи.

„Другата възможност е демаркацията на общините по ПРСР и ОП „Региони в растеж“, каза тя и уточни, че се търсят възможности въпреки намалението на този бюджет това да не повлияе върху подкрепата на селските райони.

По думите й директните плащания няма да бъдат намалени в следващия програмен период, предаде БТА.

Танева посочи, че по мярката, по която са били изградени къщите за гости, са били проверени всички бенефициенти, резултатът е, че това е мярката с най-много нарушения, но те не са повече, от тези регистрирани в други държави.

Около 17 души, ползвали средства по програмата, са предадени на прокуратурата и би следвало субсидията им да стане сто процента изискуема, посочи министърът.

В края на октомври ще бъдат представени проверките, направени на кандидат-бенефициентите по обвързаната подкрепа в секторите плодове, зеленчуци и животни. С близо четири пъти са завишени проверките и в отрасъла за биологично производство. Продължаването на мярката за 6600 биопроизводители ще зависи от резултатите, които ще покаже този одит, посочи министър Танева.

Тя отбеляза, че предстоят законодателни промени в работата на Българската агенция за безопасност на храните, които предвиждат административно укрепване в частта за здравеопазване на животните и достатъчен капацитет на ветеринарни специалисти.

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева откри в Лясковец обновената сграда на Народно читалище „Напредък-1870“. Модернизацията е осъществена по проект на стойност 380 546 лв., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Преди това министър Танева се срещна със земеделски производители от региона.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.